2014-01-30

Punography jokes

Jag har valt ut några rader från en bild som nyligen delats på Facebook:

When chemists die, they barium.

Jokes about German sausage are the wurst.

How does Moses make his tea? Hebrews it.

This girl said she recognized me from the vegetarian club, but I'd never met herbivore.

I'm readin a book about anti-gravity. I can't put it down.

PMS jokes aren't funny. Period.

Energizer Bunny arrested: Charged with battery.

I didn't like my beard at first. Then it grew on me.

Broken pencils are pointless.

I wondered why the baseball was getting bigger. Then it hit me!

2013-11-14

Brain overload

Brain overload. Så mycket tankar, så mycket information. För många artiklar, bloggar och åsikter. Samtidigt vill jag supa in allt. Och uttrycka mig. Jag kan inte låta allt bara gå förbi. Men jag vet ju inte var jag ska börja. Borde jag stänga av innan något konstigt sker? Min hjärna försöker vända sig upp och ner av utmattning.

Eller så har jag kanske bara huvudvärk.2013-08-30

Värderingar som vänder kappan efter vinden

Värderingar är intressant för de hänger ofta inte ihop.

I västvärldens värderingar och media anses det ofta ondskefullt att döda ett djur, men ändå självklart att äta kött. Vi fördömer alltså gärna människor som dödar djur, men betalar dem samtidigt? I väst-
världen och Sverige ser vi oss själva som goda och medvetna människor, men ofta går detta inte riktigt ihop med våra handlingar.

Det är inte alltid så lätt att se det osammanhängande i våra värderingar, men alla har det och ibland behöver man rannsaka sig själv.

2013-07-02

"Statistik" från Nya Moderaterna

Intressant när man går in på Nya Moderaternas facebook-sida och plötsligt läser statistik som säger raka motsatsen till vad man annars sett och hört.

Enligt Nya moderaterna så har visst ungdomsarbetslösheten minskat från 9,3 % till 7,8 %
och så "har vi haft en djup finanskris utan att klyftorna ökat nämnvärt" (dessutom uttalar två moderat-politiker att "klyftorna inte har ökat").
"Statistik" alltså, lika färgat av ändamålet som det mesta.

Här är en länk med statistik om ungdomsarbetslöshet från en annan källa; SCB via Ekonomifakta av Svenskt näringsliv. Bara för att belysa kontrasten.

Hur kan skillnaderna vara så stora? Om Nya Moderaterna har så mycket makt över Sverige och det politiska agerandet just nu, borde de då inte utgå från en mer "balanserad" statistik än så? Är de beredda att ändra handlingsplaner om statistik och människors verklighet tyder på något negativt? Eller kommer de endast att utgå från den statistik och de historier som passar? Anser Fredrik Reinfeldt och partipolitiska vänner att all statistik som inte delats av alliansen och inte passar med deras syn på omvärlden är lögn?

2013-07-01

Topp tre serier

Topp tre serier som jag vill tipsa om:
 • Vikings
 • New girl
 • Misfits
(Jag tänker anta att alla redan sett Game of Thrones.) 

Mitt filmtips just nu: "Soul kitchen". Om en kille som  vill hålla en restaurang. Den
har oväntat skön underhållning med tanke på det enkla temat.33 anledningar och mansfrågor

Den 17 maj lade jag ut ett större inlägg på Facebook. De närmaste dagarna före så hade det varit en stor grej med den delade länken "33 anledningar till feminism". Det är en länk som tar upp en mängd kvinnofrågor för att stärka feminismen. Många utav de frågor som nämns där känns viktiga i sig men jag tänkte bland annat på dessa saker:

- Detta är förmodligen en reaktion på den stora kritik som feminismen mött de senaste åren, bland annat av jämställdism. Sidans argument är "därför behöver vi feminism". Vilket kan vara intressant och upplysande att titta på. Men argumentet av sidan blir enligt mig snarare "därför behöver vi bara feminism i jämställdhetsarbetet". Något som jag och många andra inte håller med om. 

- Sidan fungerar också som argument för varför vi bara behöver feminism styrandes i Sverige, trots att flera argument gäller saker utomlands.


- Nu kommer många människor att bli väldigt upprörda över att se dessa problem och bilder och det kommer att förstärka feminismen i dess onyanserade bild där man oftast ser mannen som förövare och kvinnan som offer. Detta skapar ofta en slags blindhet för manliga offer och manlig utsatthet. Människor som inte sett "den andra sidan" bygger lätt en känsla av att kvinnor är de enda som är utsatta. Att det även hade kunnat göras 33 punkter om mäns nackdelar i samhället tänker man inte på. Eller så tror man att de inte finns. Och om man ser exempel på dessa så är det vanligt att man inte reagerar på dem särskilt mycket och inte ser dem som relevanta punkter för jämställdheten.

- Alla punkter saknar källor. Det hade varit bekvämt att lätt kunna nå källorna till punkterna också.

Det nedanför var vad jag skrev för att öppna diskussionen om det på Facebook. Något som gav mycket reaktioner. Både positiva och negativa.

Till alla som sett och ser "33 anledningar till feminism" spridas på Facebook:

Feminism är inte detsamma som jämställdhet.

Jag vill påpeka detta eftersom det är många som intuitivt känner att feminism och jämställdhet är samma sak.

Feminismen, och denna länk, kommer med ett starkt budskap om att kvinnor har det sämre än män generellt - och att vi därför måste fokusera på kvinnofrågor för att skapa jämställdhet. Detta perspektiv räcker inte för att lösa alla jämställdhetsproblem i samhället idag - eftersom det bidrar till en hel del missförstånd - och i sin tur till att vi omedvetet diskriminerar män och deras svårigheter. Egentligen hade det likväl kunnat stå 33 punkter om mäns svårigheter i samhället.

Feminism tar alltså upp frågor som är viktiga och relevanta för jämställdhet, men missar eller förminskar också andra frågor som är viktiga och relevanta för jämställdhet.

Jag önskar att det, vid sidan av det feministiska arbetet, finns utrymme för jämställdism - där man kan skapa problemformuleringar och åtgärder ur ett bredare perspektiv som också tar upp fler manliga perspektiv. På så vis kan vi komma närmre ett mer jämställt samhälle, var män och kvinnor kan förstå och respektera varandra bättre än vad vi gör idag.

Feminismen är alltså inte det enda medlet för att nå det mål som de flesta av oss delar: Målet om jämställdhet.

Vem som helst är välkommen att ge kritik.

Peace & Love!

2013-06-09

Så här ser jag på köttkonsumtionen

Samhällets generella syn på konsumtion av kött och animaliska produkter är helt klart ohållbar. Ofta är det sett som något naturligt och hälsosamt, ett "måste", och många människor tycks tro att det alltid har sett ut såhär. (Att vi har ägg och 4 typer av mjölkprodukter i kylen, och ska äta kött varje dag, gärna 3 gånger om dagen. Om inte kött, så måste man ha ost iallafall.)

Så här ser jag på det. Vare sig vi vill det eller ej så har vi ett ansvar över hur djur behandlas i vårt samhälle. Alla människor har ett personligt ansvar att behandla vår omgivning (med alla i det) så respektfullt som möjligt, och se till att vi hanterar saker så att det inte skapar allt för mycket lidande.

Vi lever i ett samhälle där vi är väldigt lyckligt lottade och är väldigt rika om man jämför mot hur världen har sett ut. Välstånd innebär också ett ökat ansvar, eftersom det i dagens samhälle innebär att de saker vi gör får större konsekvenser för vår omvärld. Lägg då också till att vi lever i ett samhälle där vi har fantastiskt god kunskap och tillgång till information.

Detta innebär att de allra flesta rent kunskapsmässigt vet att mycket köttkonsumtion inte är bra för vårt samhälle, oss själva, vår omvärld och särskilt inte för djuren vars liv ofta går till endast detta syfte. Jag förstår att kunskap och känslomässig insikt inte är detsamma, men hur kommer det sig att gapet är så stort? Hur kommer det sig att trots att vi i västvärlden är världens mest informerade folk och även ofta anser oss vara världens "godaste" folk (emot våld och grymhet), så fortsätter köttkonsumtionen att öka? I sådan mån att det till och med skadar vår hälsa idag. Och ändå fortsätter vi använda hälsoargumentet till varför vi ska få fortsätta konsumera kött varje dag.

Jag anser att det beror på en bekvämlighet som gör att vi ofta undviker att ta ansvar i sådant vi inte är tvungna till av samhällets standard. Dock har vi hela tiden möjligheten till att bestämma oss för att respektera djur och se de konsekvenser vi skapar för dem med våra matvanor. Äntligen har vi både frihet och kunskap nog till att kunna äta mer vegetariskt och veganskt.

Alltså kan det vara dags att fundera över vår konsumtion av kött, fisk och animaliska produkter. Bli medveten om vilka stora konsekvenser det har, både för djuren och miljön (ex koldioxidutsläpp, regnskogsskövling, utfiskning av haven), och om hur vegetarisk eller vegansk kost fungerar utmärkt. Är då verkligen alla de gånger som du äter kött och animaliska produkter så nödvändiga?Med detta menar jag inte att veganskt är det enda rätta och att allt annat är förkastligt. Men jag syftar på att vi alla kan och bör agera på det faktum att vi med dagens köttkonsumtion och livsstil skapar ett världshistoriskt stort lidande i världen, trots att det inte ens är nödvändigt för oss. Med sådant här i betänkande så blir det självklart bara ignorant att säga saker som "jag älskar bacon" som bortförklaring till att inte behöva tänka över sin köttkonsumtion. Ät bacon då, och dissa andra typer av kött. Det handlar om prioriteringar.

Så självklart kan ingen person fixa allt, men vi alla kan definitivt göra bättre ifrån oss! Att sluta köpa skinn. Att bli vegetarian. Om det känns för svårt; att halvera köttkonsumtionen.

Mycket kan vara en bra start. Se bara till att börja någonstans. Det är tid för det nu.

Detta är Patrik Baboumian, Tysklands starkaste man 2011 - och vegan.
Detta lägger jag till för att det är många som tror att man inte kan vara vegan om man styrketränar
och bygger muskler. Det finns egentligen många exempel på att det fungerar utmärkt.

Love and Compassion.


2013-05-15

Vill du höja eller sänka samhället?

Alla har ett val - antingen vill man sänka samhället, eller höja samhället. 

Att kommentera på politikers och opinionsbildandes utseende är ett exempel på hur man kan sänka samhället. Det är även ett exempel på dumhet, som tyvärr inte är allt för ovanligt i dagens utseendefixerade samhälle.

Att uppmärksamma en opassande åsikt och svara på varför man inte tycker det är korrekt, utan att försöka förminska personen, är ett utmärkt exempel på hur man kan höja samhället.
Se till att ha bra kvalitet på diskussioner med andra.
2013-05-07

Lisa Gålmark och vårt perspektiv på djuren

Den här veckan är det Smålands Kulturpolitiska vecka. (föreläsningar på Smålands nation i Lund)

Jag passade på att stå vid bordet för Djurens Rätt, och dessutom se två spännande föreläsningar. Efteråt blev jag ombedd att skriva en "artikel" om det som sagts på Lisa Gålmarks föreläsning, eftersom Lisa Gålmarks arbete ofta är starkt relaterat till djurrätt. Så här är min sammanfattning av lärdomarna från Lisa Gålmarks föreläsning.


Relationen mellan människa och djur ur ett historiskt perspektiv med Lisa Gålmark

I en lokal på Smålands nation, vars toaletters väggar inte oväntat nog är fyllda med politiska budskap, möter vi Lisa Gålmark, författaren till "Vadå vegan" och "Vadå feminist". Hon vill i denna föreläsning dra upp sambanden mellan dessa två rörelser. Samhället har skapat en tydlig separation mellan människa och djur, vilket enligt henne är kopplat till patriarkatets förlegade syn.

Lisa börjar föreläsningen genom att ta upp en paradox i vår mentala koppling till djuren. Å ena sidan inser vi att människan är ett djur och har uppstått ur djurarternas värld, å andra sidan drar vi en tydlig gräns mellan begreppet människor och djur. Därför säger vi just "människor och djur" trots att det logiskt sett borde låta ungefär som "blommor och rosor". Vad vi egentligen borde säga är "människan och andra djur", men på grund av våra starka mentala band hör vi inte denna paradox. 

Varför har vi då den syn på djur som vi har idag? För att titta bak historiskt drar Lisa koppling till den stora filosofen Aristoteles (300 f. Kr) och hans "teori av naturligt slaveri". Aristoteles menade att vissa grupper är naturligt överordnade och andra grupper naturligt underordnade. Detta innebär att det de starkare grupperna har rätt till att styra över de svagare, även på ett våldsamt sätt. Eftersom män är den mest överordnade gruppen i hierarkin så påverkar detta både förtrycket mot kvinnor och förtrycket mot djur, varav djur är den lägst stående gruppen inom denna hierarki.

Fram i tiden historiskt menar Lisa att kapitalismen har koloniserat samhället syn så att vi inte längre ser kopplingen mellan våldet som sker mot djur och den köttbit man väljer att äta. Djuren har separerats från det mänskliga samhället och få människor har idag sett djurindustrin inifrån. Detta har förenklat möjligheten att inom industrierna behandla djur som maskiner, samtidigt som det påverkat samhället till att bygga upp en starkare köttnorm. Dagens starka köttnorm innebär att vi finner det naturligt och normalt att äta mycket kött och dessutom ofta ser det som det enda hälsosamma alternativet. Detta trots att vi i inget tidigare samhälle ätit så mycket kött som vi gör idag. Förr var det bara den privilegierade gruppen som kunde äta kött regelbundet, och underordnade grupper kunde ibland äta kött vid firande.

Västvärldens starka köttnorm och stora köttkonsumtion har många negativa konsekvenser. Bland annat påverkar det skogskövling, markbrist, växthuseffekten, vattenbrist, djurplågeri och svält. Dessutom börjar den västerländska synen, trots sin ohållbarhet, att spridas i övriga världen. Om alla hade levt som i Sverige hade vi behövt 3,3 planeter. Indirekt skapar vi med detta vår egen undergång. Alltså är det nödvändigt att avkolonisera västvärldens köttnorm för att vi ska få förutsättningar för ett hållbart samhälle där alla får plats. 

Aristoteles har genom sin dåtida filosofi utvecklat en syn som rättfärdigar det samhälle han levde i. Lisa menar att vi inte automatiskt kan anta att så som samhället är, är så som samhället bör vara. Tvärt om borde dessa saker ifrågasättas. En solidarisk relation till andra djur skulle inte bara påverka djuren, utan också planeten och i förlängningen oss själva.

__________________________________________________________________

Jag får tillägga att detta är ett försök av mig att beskriva föreläsningen på ett objektivt sätt. Jag försöker helt enkelt tyda Lisa Gålmarks generella budskap. Dock har jag även vissa egna reflektioner kring detta ämne som jag valt att lägga åt sidan just nu. Självklart har vi även en annan mycket bättre relation till djuren, men det nämns inte eftersom det inte var vad Gålmark fokuserade på i sin föreläsning.

Den nästa föreläsningen jag gick på var om Nonviolent Communication (NVC) och var väldigt givande trots sin korthet enligt mig. Det var en inspirerande eftermiddag och kväll jag hade denna söndag.


2013-05-04

Skolresultaten räcker inte, dags för förändring

Skolmiljön är inte en tillräckligt bra lärandemiljö som det ser ut idag. Vi alla har säkert hört hur resultaten av skolan blivit allt sämre. Allt fler går ur grundskolan med ofullständiga betyg och Sverige (2009) ligger på plats 18 i betygsnivå jämfört mot övriga OECD-länderna (34 st), vilket inte kan ses som särskilt imponerande. Högst på listan ligger grannlandet Finland, trots att de lägger mindre ekonomiska resurser per elev än vad Sverige gör.

Vad kan vi då göra för att lösa dessa problem? Jag har läst en bok i frågan, och håller på att läsa en andra nu. Båda väldigt läsvärda för den som är intresserad.

Nästan en fjärdedel, 24 %, går ut skolan med ofullständiga betyg. 11 % har inte fått godkänt i något av grundämnena. (Observera, detta är siffror från 2009) Det är i högre grad pojkar som går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Dessa är allvarliga problem som jag hoppas det kommer att fokuseras på mer i framtiden.

En klassisk synpunkt på hur skolan ska bli bättre är att vi behöver högre lärartäthet, men i boken "Den orättvisa skolan" så visas det att lärartätheten har mycket lite att göra med kvaliteten på skolan. Det finns istället en mängd andra åtgärder som har mer potential till positiv förändring. Man har bland annat sett att lärarna har mycket "spilltid", dvs. att i Sverige ägnar lärarna i internationell jämförelse, en relativt liten del av sin tid till själva undervisningen. Detta faktum kan jag känna igen från egen erfarenhet då jag vikarierade på skola. En anledning till att lite av min vikarietid gick åt till att faktiskt undervisa var ju att jag inte visste hur jag skulle skapa en bra studiemiljö. Då blev klasserna stökiga och svåra att hantera. Vanliga utmaningar för många lärare idag. Men efter att ha läst dessa två böcker så känner jag att det finns mycket man kan påverka på denna front, och det ger mig hopp.


Boktips kring skolfrågan (Hur förbättrar vi vår skola?):
 • Den orättvisa skolan skriven av Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig - Mycket statistik och tydliga exempel på politiska förändringar och reformer
 • Att våga - En berättelse om undervisning skriven av Stavros Louca och Thomas Holmqvist - Inspiration för lärare från TV-serien Klass 9A

2013-04-21

Böcker böcker

Ikväll vill jag tacka för att biblioteken finns! Så härligt det är att man kan gå till en plats, välja de böcker som intresserar en och bara låna hem hursomhelst. Utan att betala en krona kan man få tillgång till så mycket böcker och information! Tänk annars hur mycket pengar man behövt lägga på att skaffa fram alla dem böcker som intresserar en, eller så hade man inte läst alls lika mycket.

Jag föredrar verkliga böcker framför att läsa pdf-böcker på skärmen. Jag läser däremot sällan skönlitteratur. Av någon anledning känns det lite som att jag "slösar min tid" när jag gör det. Jag vill ofta läsa saker som är mer verklighetsrelaterat, jag vill lära mig om världen och mig själv när jag läser. 

Att inte läsa skönlitteratur är något som tagits upp som ett problem bland unga killar, som tydligen läser mindre än vad tjejerna gör. Vad det beror på tycker jag kan diskuteras (tänker bland annat på spel), men jag undrar också om detta automatiskt behöver vara något negativt. Kan det inte bara vara så att killarna läser mer av annat? Jag tycker det är intressant det här med problemformulering. Jag har nämligen märkt att vilka problem som finns är ofta olika beroende på vem man frågar. Jag tror på att ta upp fler problemformuleringar, så att man inte fastnar på att se saker för ensidigt.

 
Är det kvinnornas fel att pojkar inte läser eller skriver? 

DN - Pojkar läser bara om män läser

2013-04-19

Arbetsträningen startar

Snart startar den riktiga arbetsträningen. Efter 1,5 månader av träffar en gång i veckan, där vi diskuterat var jag kan tänkas arbetsträna, jag fått förbättra mitt CV och skriva ett personligt brev, så har jag nu en plats att arbetsträna på. Det blev Friskis&Svettis i Lomma. Vi kommer starta på tempot av 2 timmar 2 gånger i veckan, och höja tiden långsamt (eller antalet dagar) om jag känner att jag klarar av mer. Mina kontakter med AF och Eductus (de som funnit min arbetstränings-plats) gör att jag känner mig trygg. De gör hela tiden klart för mig att arbetsträningen ska baseras på vad jag klarar av utan att pressa mig till något som kan öka mina smärtor. 

Lite åt gången, att utgå från vad jag fysiskt klarar av. Det är annat än vad jag mött i övriga samhället. Inför att söka utbildning nästa termin har jag undersökt en del program och även ringt och frågat lite. Tyvärr är det så att med de gränser jag tvingats sätta upp på grund av mina erfarenheter av hur mina smärtor ökar (klarar ej vara uppe i över 2 timmar varje dag) så utesluts jag från alla program jag tittat på - alla seriösa utbildningar som intresserat mig. Om det inte är de långa schemalagda dagarna så är det ofta praktiken som blir mitt hinder istället. När jag försökte gå arbetsterapi var det just vid praktiken som det brast (även om det var tufft långt före det). Och eftersom min erfarenhet visat mig att utbildningarna inte hjälper mig tillräckligt för att jag faktiskt ska kunna klara av utbildningen trots mina fysiska begränsningar, så blir det svårt för mig att söka något nytt.

Jag har undersökt om det enligt lagen finns något som ska stödja mig till att klara utbildning trots fysiska begränsningar. Och det låter lätt så om man undersöker diskrimineringslagen. Man hjälper rullstolsbundna genom att skapa lättillgänglighet och bra hjälp finns för dyslektiker. Men när det gäller mitt fall - kodat Övriga funktionshinder - så har jag faktiskt inte hittat något som hjälper mig i den mån att jag fysiskt sett faktiskt kan klara av en utbildning. Det finns ingen specifik hjälp som ges för min kodning. Viljan finns, men finns chansen?

Eftersom jag fick mina smärtor direkt efter gymnasiet så har jag inte hunnit gå någon ordentlig utbildning före mina begränsningar uppstod. Och då blir frågan; om jag inte kan sikta på någon seriös utbildning just nu (och kanske aldrig), vilka möjligheter kan outbildade jag finna till självförsörjning med mina begränsningar? Det är där mitt fokus ligger nu. Och där hoppas jag att Arbetsträningen kan hjälpa mig en del. Även om jag själv inte kommer att släppa det för det, för jag har bestämt mig att jag vill lyckas göra något med mitt liv.

Det här är en bild som hjälpt mig. Den delar med sig av ett perspektiv som jag själv försöker följa och utveckla. Jag tänker inte falla i rädsla för mina motgångar och bara må dåligt över min situation, utan jag vill alltid må det bästa möjliga jag kan och samtidigt lyckas ta mig an saker och ting i största möjliga mån jag kan. Genom att ta ansvar, även för de orättvisor vi möter, kan vi alla må bättre.


2013-03-26

Självutveckling - Mina bästa böcker

Dags att dela med mig av mina bästa böcker inom Självutveckling.

Vad optimister vet och du kan lära dig - Nicolas Jacquemot Tankar och lärdomar kring optimism och lycka. Innehåller en del KBT.

Lyckligare - Tal Ben-Shahar
Intressanta lärdomar kring lycka. Många småövningar.

Full koll - Lotta Abrahamsson

En praktiskt bok som fokuserar på konkreta åtgärder för att skapa en produktivare vardag.

Feel the fear and do it anyway - Susan Jeffers
Om hur rädsla (som i denna bok används som ett brett begrepp) och synsätt kan motverka eller hjälpa oss vidare i livet. En personlig favoritbok som tar upp en stor del av basen i självutveckling på ett lättillgängligt vis. Bra startbok.

7 Habits of highly effective people - Stephen R Covey
En djupgående och lärorik bok om hur vi kan se på livet och hantera det bättre. Insiktsgivande.

The impossible just takes a little longer - Art Berg
Om hur en person som varit med i en bilolycka och blivit förlamad kunnat ta sig vidare i livet och bli lycklig trots de många motgångarna. Vacker och insiktsfull bok.

Jag läser ofta självutvecklingsböcker eftersom jag tycker att denna typ av litteratur har mycket att ge. Det har fått mig att må mycket bättre, och jag tror att alla kan gynnas av att lära oss insikter från varandra på detta vis (och på andra vis). Vi är nämligen alla människor som utvecklas i livet. Vi slutar aldrig växa och lära.


2013-03-17

Näthatare och jämställdhet

Jag har nu ägnat en dryg vecka åt att uppmärksamma den antifeministiska debatten på Flashback, ofta kallat för "näthat". Jag har gjort mitt försök till att förstå dem som är tydligt kritiska till feminismen. Dessa blir ofta kallade för kvinnohatare, men genom min undersökning så håller jag inte riktigt med om detta enkelspåriga synsätt. Klart att jag ännu ser exempel på det, men över lag handlar det mer om skilda synsätt och värderingar än "enkelt kvinnohat".

"Antifeminister" är en förenkling, jag menar helt enkelt alla som är tydligt kritiska till feminismen.


Det här skrev jag i mitt inlägg på Flashback:
På detta forum är det Antifeministerna som styr. Feminism anses nästan vara likställt med ondska och kvinnor ses ner på generellt. Generaliseringarna är många och hårda.

Därför vill jag fråga. Vad står egentligen antifeminister för? Nu skulle jag alltså önska att ni tänkte lite utöver all klagan och hat som man vanligtvis ser yttrat här i trådarna.


Min främsta fråga är om ni vill skapa ökad jämställdhet, fast med fokus på båda könen?

Eller menar ni att vi borde gå tillbaka till ett samhälle där män automatiskt får bestämma över kvinnor och kvinnor blir hårt förtryckta, utsatta för våld och sällan skyddade av lagen? Menar ni att kvinnor inte borde ha samma utvecklingsmöjligheter som män? Att kvinnor bör förpassas till hemmen?

Eller söker ni en annan variant av ett icke-jämställt samhälle?


Övriga frågor kring vad ni står för:
Vilken politisk inriktning har ni?
Finns det miljöfrågor som ni anser vara viktiga?
Finns det något särskilt ni stödjer, ex Amnesty?
Finns det någon som är antifeminist och vegetarian?

(Jag skrev något till, men det är ointressant för debatten så därför lägger jag ej till det här.)

Statistik


22 stycken har svarat på mina frågor (8 mars). Jag har gått igenom svaren och skapat lite enkel "statistik" på det.

Angående jämställdhet (se diagram):

 •  15 st (68 %), majoriteten av dem som svarade, är för jämställdhet, men anser att synen av begreppet behöver ändras
 •  4 st (18 %) tror inte på jämställdhet (att det går att skapa dvs.)
 •  3 (14 %) var emot jämställdhet och menade att de önskade ett "manligt övervälde"

 


Politisk inriktning (procentandel endast av dem som svarat, 13 st) :

 •  5 st  (38 %) var liberal/högerpolitisk
 •  3 st  (23 %) var socialistisk/vänsterpolitisk
 •  3 st (23%) var Sverigedemokrater
 •  2 st (15 %) var anarkister

Miljö, välgörenhet och matvanor (procentandel av totala, många svarade dock inte):

 •  7 st (32 %) tyckte att miljöfrågor var viktiga
 •  3 st (14 %) stödjer någon typ av välgörenhet med ekonomiska medel, 2 st (9 %) väljer att inte stödja något
 • 2 st (9 %) var vegetarianer, 2 st (9 %) minskade sin köttkonsumtion, 4 st (18 %) var inte vegetarianer (förmodligen är dock övriga som inte svarat på frågan köttätare, alltså närmre 90 %)

Vad jag kommit fram till är alltså att majoriteten av dem som är väldigt kritiska till feminism är det på grund av att de inte anser att feminism står för jämställdhet, vilket också innebär att jämställdhetsbegreppet är en starkare grundåsikt i dagens samhälle än feminismen. Jag har även kommit fram till att det inte handlar så mycket om att "hata kvinnor" som man ofta tror. Eftersom människor med dessa politiska synpunkter är en grupp som väldigt lätt får stämpeln "kvinnohatare" så känner de sig ofta missförstådda av samhället. Det innebär dock inte att deras argument per automatik är "knäppa", utan tvärt om kan flera argument ha en resonlig bas om man väljer att lyssna på dem


Jag har självklart också sett kommentarer som enligt mig bygger på dålig kvinnosyn, men det var betydligt färre än vad jag hade väntat mig. Min misstanke är att de som enligt mina definitioner har dålig kvinnosyn ofta inte valde att svara på mina frågor. Vad detta kan bero på kan jag såklart inte säga säkert. Kanske var de medvetna om att deras argumentation inte skulle hålla utifrån svenska värderingar, och valde därför att inte ta upp diskussionen alls

Vad jag märkt är att det stora "mellanskiktet" av åsikter ofta blir förbisett på grund av att dem med mer extrema åsikter ofta också är dem som uppmärksammas mest. Det är ett fenomen som vi känner igen hos i princip alla politiska debatter. Och det gör mycket skada även i debatten kring jämställdhet, var det numera ofta utvecklas ett slags könskrig


Min anledning

Jag får påpeka att jag inte är för någon särskild sida i det här. Min huvudsakliga anledning var att öka min egna förståelse för dem som är kritiska till feminism (en grupp som ofta kallas för näthatare), och försöka använda ett bättre sätt att diskutera på.


Jag såg också detta som en del av min egna utveckling, att våga "go out of my comfortzone" och ta upp en konflikt i ett ganska så känsligt ämne. Jag tycker att jag har lärt mig en del, bland annat att jag inte är så känslig för kritik som jag annars ofta tror mig vara.  

Tyvärr har jag sett att människorna som är frustrerade över dessa frågor är många, på båda håll. Därför kan vi alla vinna på att förbättra vårt diskussionsklimat och försöka se fler av argumenten som finns. Istället för att bestämma sig för att hålla med ena eller andra sidan helt, så kan man undersöka argumenten i separata frågor och se vad man håller med feminismen om och vad man håller med människor som inte är feminister om. 
 

Edit:
Kritik den 3 juli 2013. Jag ser nu några månader senare att mina frågor var lite för specifika och inte tillräckligt öppna. Dock var det förstås ännu möjligt att svara på annat vis vilket vissa också gjorde, men idag hade jag ställt frågan på ett annat vis.