2013-03-26

Självutveckling - Mina bästa böcker

Dags att dela med mig av mina bästa böcker inom Självutveckling.

Vad optimister vet och du kan lära dig - Nicolas Jacquemot Tankar och lärdomar kring optimism och lycka. Innehåller en del KBT.

Lyckligare - Tal Ben-Shahar
Intressanta lärdomar kring lycka. Många småövningar.

Full koll - Lotta Abrahamsson

En praktiskt bok som fokuserar på konkreta åtgärder för att skapa en produktivare vardag.

Feel the fear and do it anyway - Susan Jeffers
Om hur rädsla (som i denna bok används som ett brett begrepp) och synsätt kan motverka eller hjälpa oss vidare i livet. En personlig favoritbok som tar upp en stor del av basen i självutveckling på ett lättillgängligt vis. Bra startbok.

7 Habits of highly effective people - Stephen R Covey
En djupgående och lärorik bok om hur vi kan se på livet och hantera det bättre. Insiktsgivande.

The impossible just takes a little longer - Art Berg
Om hur en person som varit med i en bilolycka och blivit förlamad kunnat ta sig vidare i livet och bli lycklig trots de många motgångarna. Vacker och insiktsfull bok.

Jag läser ofta självutvecklingsböcker eftersom jag tycker att denna typ av litteratur har mycket att ge. Det har fått mig att må mycket bättre, och jag tror att alla kan gynnas av att lära oss insikter från varandra på detta vis (och på andra vis). Vi är nämligen alla människor som utvecklas i livet. Vi slutar aldrig växa och lära.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar