2013-05-04

Skolresultaten räcker inte, dags för förändring

Skolmiljön är inte en tillräckligt bra lärandemiljö som det ser ut idag. Vi alla har säkert hört hur resultaten av skolan blivit allt sämre. Allt fler går ur grundskolan med ofullständiga betyg och Sverige (2009) ligger på plats 18 i betygsnivå jämfört mot övriga OECD-länderna (34 st), vilket inte kan ses som särskilt imponerande. Högst på listan ligger grannlandet Finland, trots att de lägger mindre ekonomiska resurser per elev än vad Sverige gör.

Vad kan vi då göra för att lösa dessa problem? Jag har läst en bok i frågan, och håller på att läsa en andra nu. Båda väldigt läsvärda för den som är intresserad.

Nästan en fjärdedel, 24 %, går ut skolan med ofullständiga betyg. 11 % har inte fått godkänt i något av grundämnena. (Observera, detta är siffror från 2009) Det är i högre grad pojkar som går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Dessa är allvarliga problem som jag hoppas det kommer att fokuseras på mer i framtiden.

En klassisk synpunkt på hur skolan ska bli bättre är att vi behöver högre lärartäthet, men i boken "Den orättvisa skolan" så visas det att lärartätheten har mycket lite att göra med kvaliteten på skolan. Det finns istället en mängd andra åtgärder som har mer potential till positiv förändring. Man har bland annat sett att lärarna har mycket "spilltid", dvs. att i Sverige ägnar lärarna i internationell jämförelse, en relativt liten del av sin tid till själva undervisningen. Detta faktum kan jag känna igen från egen erfarenhet då jag vikarierade på skola. En anledning till att lite av min vikarietid gick åt till att faktiskt undervisa var ju att jag inte visste hur jag skulle skapa en bra studiemiljö. Då blev klasserna stökiga och svåra att hantera. Vanliga utmaningar för många lärare idag. Men efter att ha läst dessa två böcker så känner jag att det finns mycket man kan påverka på denna front, och det ger mig hopp.


Boktips kring skolfrågan (Hur förbättrar vi vår skola?):
  • Den orättvisa skolan skriven av Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig - Mycket statistik och tydliga exempel på politiska förändringar och reformer
  • Att våga - En berättelse om undervisning skriven av Stavros Louca och Thomas Holmqvist - Inspiration för lärare från TV-serien Klass 9A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar