2013-08-30

Värderingar som vänder kappan efter vinden

Värderingar är intressant för de hänger ofta inte ihop.

I västvärldens värderingar och media anses det ofta ondskefullt att döda ett djur, men ändå självklart att äta kött. Vi fördömer alltså gärna människor som dödar djur, men betalar dem samtidigt? I väst-
världen och Sverige ser vi oss själva som goda och medvetna människor, men ofta går detta inte riktigt ihop med våra handlingar.

Det är inte alltid så lätt att se det osammanhängande i våra värderingar, men alla har det och ibland behöver man rannsaka sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar