2012-12-04

Partiernas bästa frågor - statistik

Jag har funnit aktuell statistik (färdig i november 2012) från Novus kring vilket förtroende vi har för partierna i olika sakfrågor. Du kan se statistikenr. Jag ville få lite mer koll på läget och gjorde uträkningen som ni ser nedan. Jag skrev upp de frågor som huvudpartierna får mest förtroende för, samt hur mycket högre det är jämfört med motsvarande parti. Det ger en intressant överblick tycker jag, även om det mesta känns ganska så väntat.

  
Moderaterna anses bäst på dessa frågor
(+ innebär antal poäng mer än socialdemokraterna)
 • Energipolitik, +2
 • EU/EMU, +10
 • företagande/näringspolitik, +15
 • försvar, +4
 • lag och ordning, +12
 • landets ekonomi, +18
 • privatiseringar, +4
 • skatter, +8
 • trafikpolitik, +1
 • utrikespolitik, +13
Summa: +87 över socialdemokraterna i dessa frågor


Socialdemokraterna anses bäst på dessa frågor
(+ innebär antal poäng mer än moderaterna)
 • barnomsorg, +13
 • boende, +6
 • familjepolitik, +8
 • fördelningspolitik, +6
 • invandring/integration, +3
 • jämställdhet, +8
 • miljö/klimat, +1
 • pensioner, +12
 • regionalpolitik, +6
 • sjukvården, +14
 • skola och utbildning, +11
 • socialförsäkringar, +19
 • sysselsättning/arbetslöshet, +5
 • äldreomsorg, +16
Summa: +128 över moderaterna i dessa frågor

 128-87=41
Socialdemokraterna är 41 poäng mer populärt än moderaterna generellt i huvudfrågorna.


Andra partier anses bäst i dessa frågor:

 • Kristdemokraterna, familjepolitik, 8, och barnomsorg, 13 (14 och 4 mindre än socialdemokraterna)
 • Folkpartiet, skola och utbildning 19 (1 mindre än socialdemokraterna)
 • Miljöpartiet, energipolitik,14, och miljö/klimat, 32 (3 och 24 mer än socialdemokraterna)
 • Sverigedemokraterna, invandring och integration, 18 (5 mer än socialdemokraterna)

Något som också känns relevant i den här statistiken är att nästan 50 % av människorna som svarat i den här enkäten inte har någon åsikt eller inte litar på något parti inom dessa frågor. Kategorin "Vet ej" är nämligen allra störst i denna enkät. Man kan fråga sig varför det ligger till på detta vis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar