2012-08-05

Fundamental Elements of Health

Dessa 30 punkter kommer ur en bok skriven av Douglas Graham, som heter "The 80/10/10 Diet". Han har skapat en lista över vad som behövs för god hälsa. Det är tänkt att du ska kunna betygsätta dig själv från 1-10 (där 10 är bästa möjliga) inom varje en av dessa kategorier. Jag tycker det är en givande lista att gå igenom eftersom den tar så många sidor av hälsa i beaktande (både fysiskt och psykiskt). Man kan lära sig lite om sig själv. Man kan hitta vad det är som fattas i livet som kanske är det som gör att man inte mår så bra som man hade kunnat. Jag tipsar dig om att skriva ut listan och betygsätta dig själv.
 1. Clean fresh air
 2. Pure water
 3. Foods for which we are biologically designed
 4. Sufficient sleep
 5. Rest and relaxation
 6. Vigorous activity (aktivitet med mycket rörelse)
 7. Emotional poise and stability (emotionell jämvikt, balans)
 8. Sunshine and natural light
 9. Comfortable temperature
 10. Peace, harmony and serenity
 11. Human touch
 12. Thought and reflection
 13. Friendship and companionship
 14. Social relationships and community
 15. Love and appreceation
 16. Play and recreation
 17. Amusement and entertainment
 18. Sense of humor and mirth (munterhet)
 19. Security of life and its means
 20. Inspiration, motivation, purpose and commitment
 21. Creative, useful work (pursuit of interest)
 22. Self-control and self-mastery
 23. Expression of reproductive instincts
 24. Satisfaction of the aesthetic senses (estetiska sinnet)
 25. Self-confidence
 26. Positive self-image and sense of self-worth
 27. Internal and external cleanliness
 28. Smiles
 29. Music and all other arts
 30. Biophilia (love of nature)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar