2012-08-26

Mastermind - Personlig utveckling genom grupp

Jag och mina vänner gör en sak som kan vara väldigt givande för den personliga motivationen.
Vi träffas i grupp varje vecka i något som kallas Mastermind. En Mastermind är en grupp som träffas regelbundet och delar sina mål och även följer upp hur det går med målen. Det finns vissa krav på medlemmarna av gruppen, nämligen att de ska vara seriösa, komma i tid och bygga positiv energi i gruppen. Det är också ofta bra om medlemmarna har liknande mål. Målen kan exempelvis vara att man vill börja träna mer, äta bättre, bli bättre på att lära sig, bli duktigare på social kontakt med andra människor, etc. En Mastermind kan även vara fokuserad kring ett mer specifikt ämne, ex vegetarisk kost.


En Mastermind kan vara oerhört hjälpsam för att bygga upp motivation och genomföra de mål man har i livet, varesig de är kortsiktiga eller långsiktiga. I grupp hjälps man åt och ger varandra tips och synpunkter. Det är väldigt hjälpsamt att tala öppet för att kunna utvecklas mer. I en Mastermind kan man också reflektera om upplevelser man haft och öka sina lärdomar av dem. Dessutom är det väldigt bra för att ifrågasätta sina vanor och se till att begränsa dåliga vanor och bygga nya, mer utvecklande vanor.

Läs gärna mer på Stepcase Lifehack om hur en Mastermind fungerar.

Våra Masterminds fokuserar mycket på så kallade "commitments" (åtaganden), och det har varit oerhört hjälpsamt. Varje vecka lägger vi upp ett antal mål som vi åtar oss att genomföra under veckans gång. Den här veckan är mina commitments ovanligt starka, och för att öka min motivation så vill jag dela med mig av dem här. 

Mina Commitments denna vecka är:

Träning och träningsmotivation

 • Qigong, 30 min varje dag
 • Träna enligt Ales schema (olika kroppsdelar per dag)
 • 30-45 minuters promenad, 3 ggr
 • Skapa affirmationer och börja läsa upp dem
 • Skriv uppe/nere-tid + vad jag gör (mån, tis, tors)
 Begränsat
 •  iPhone ska endast användas för samtal
 • Facebook max 1 gång/dag
 • 20 minuter till att må dåligt, starta timer
 Lära
 • Läs "Burn the Fat, Feed the Muscle" av Tom Venuto
 • Läs "8 Steps to a Painfree Back" av Esther Gokhale och Susan Adams
 • Skriv blogg, 2 inläg
 • Polska, månader och veckodagar (använd minnesträning)
 • Lista ut hur jag fixar ljudböcker på min mobil
Övrigt
 • Förbered inför läkarmöte, gör klart kompletteringar
 • Ansök om nytt Bostadsbidrag
 • Ansök på nytt om Aktivitetsersättning
 • Prata svenska med min inneboende hela veckan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar