2012-09-14

Calling other people ugly...Det här är sant. De sista dagarna har jag tänkt kring mobbing en del. När vi är unga så påverkas vi hårt av de värderingar som samhället och media visar oss. På något vis är vi ofta hårdare i våra värderingar när vi är unga. Det gör att vadhelst som inte är "perfekt" kan ses ned på och därför tror jag att mobbingen blir så vanlig. Världen är nämligen inte perfekt, men när man är ung så har man inte riktigt förstått det. Man klankar på sig själv och man klankar på andra. Vissa blir duktiga på att klanka på andra, och tyvärr ger detta ofta en högre social status. Men egentligen är det ju så att bara för att man kallar någon annan något dåligt så betyder det inte att man själv är bättre. Överhuvudtaget så anser jag att maktspelet är ganska onödigt, och människor kommer fram och utvecklas mer i miljöer där det är mindre mobbing.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar