2012-09-29

Fem viktiga attityder i Livet

En kväll i våras så hade en del tankar väckts inom mig, och jag bestämde mig för att skriva om fem attityder och ageranden som jag anser vara viktiga i livet samt beskriva varför. Vissa av mina tankar är sådant man kan höra om i böcker kring självutveckling.

Att motverka hat & inskränkthet

Jag tror att hat utvecklas när människor vill förenkla sin värld. De stänger sig då för andras perspektiv och ser istället andra människor som exempelvis dumma, onda, lata eller knäppa. Jag tror också på att hat inte bör mötas med hat, eftersom då förstärks missförstånden. Därför är det viktigt för oss människor att arbeta med vår öppenhet, vårt lugn, och inte döma andra för snabbt.

Att ta ansvar för sitt liv och allt som händer i det

Jag tror detta är ett vanligt problem i Sverige idag. Människor klagar ofta över sådant som är dåligt utan att hantera det praktiskt. Idag har vi ofta en omedveten underliggande tanke om att världen "borde vara snäll mot oss" eller "rätta sig efter oss". Denna underliggande tanke är något som vi får lära oss i ung ålder. Att vi tror på detta vis gör att vi ibland inte klarar utmaningar lika bra. Utgångspunkten blir att, när det inte går som vi vill, klaga på andra och annat istället för att själva ta ansvar för vad som hänt. Detta gör också att vi bygger upp den felaktiga idén om att vi inte kan göra något, eller att det inte lönar sig att försöka göra någonting, då vi ofta känner att vi står i en maktlös position. Det är bekvämt att tycka så men kontraproduktivt.

Att ta ansvar för något innebär inte att klanka på sig själv för alla problem, vilket för mig vidare till nästa punkt.

Att stärka positivitet & kärlek istället för negativitet & rädsla

Vårt tankesätt påverkar mycket av hur vi mår. Vi tror oss ofta inte ha någon möjlighet att påverka våra tankar men forskning visar att vi faktiskt kan påverka mer än vi tror. En viktig del är att inse att de tankar man har inte utgör "sanningen".

När vi tänker positivt så ger det oss själva mer energi, och när vi tänker negativt förlorar vi energi. Att skapa ett positivare tankesätt är inte alltid lätt, och därför är det viktigt att vi ger tid och fokus till vår personliga utveckling.

Att våga göra sådant som känns utmanande

Att ta sig an utmaningar är oerhört utvecklande. Särskilt när man lyckats. Om man misslyckas så är det inte heller så illa eftersom det är naturligt att inte klara alla utmaningar, och man får tillfälle att lära sig mer även genom detta.

Genom att utföra saker utvecklas vi mer och får mer självförtroende. Vi människor mår bra av att ha mål och handla efter dem. Och vi mår dåligt av att vara passiva. Passivitet i livet är något som ökar känslan av rädsla och hjälplöshet väldigt snabbt. (Se Susan Jeffers bok "Feel the fear and do it anyways".)

Att ta hand om sin hälsa

Att lägga tanke och energi till både vår psykiska och fysiska hälsa. Hälsan ger oss frihet och möjligheter och är därför oerhört viktig. Jag anser att man inte kan anta att man har god hälsa. På grund av livets komplexitet så är risken stor att man har dålig hälsa på vissa punkter. Därför är tacksamhet för den hälsa man har och aktivt arbete för hälsan både viktigt och relevant. 


Om du skulle beskriva fem attityder (och ageranden) som är viktiga i ditt liv, vad hade det varit? Beskriv varför.

1 kommentar:

  1. Fem goda attityder. Själv känner jag att det viktigaste är att vara en förebild och medmänniska, stå upp mot orättvisor och förtryck. Det är naturligtvis en tolkningsfråga vad som är orättvisor och förtryck men man kan bara gå efter vad som känns rätt för en själv. Att bidra med sitt strå till samhällets myrstack, om man nu vill vara en del av det vill säga. Jag skrev nyss om passivitetskultur (http://malteroxxx.wordpress.com/2013/06/26/passivitetskultur/) och även om det handlade om bl.a. rasism passar det in här någonstans också, kanske "Att ta ansvar för sitt liv"?

    SvaraRadera